Slider

Medarbetare

På Loka Brunn arbetar närmare 150 personer. Här finner du kontaktuppgifter till avdelningsledarna, som gärna hjälper dig med frågor, eller kan hänvisa dig vidare.
Du kan även kontakta oss på info@lokabrunn.se eller ringa växeln på 0591-631 00.

Mia Spendrup, vd
mia.spendrup@lokabrunn.se

Marie Dahlgren, vvd
marie.dahlgren@lokabrunn.se
070-553 39 20

Daniel Hagsten, försäljningschef
daniel.hagsten@lokabrunn.se
072-526 92 43

Karla-Therese Kjellvander, marknadschef
therese.kjellvander@lokabrunn.se
070-784 63 01

Annelie Fritzell, hotellchef
annelie.fritzell@lokabrunn.se
0591-631 91

Sandra Syrén, restaurangchef
Sandra.syrén@lokabrunn.se
070-678 03 33

Annika Larsson, spachef
annika.larsson@lokabrunn.se
070-631 63 63

Lennart Edvardsson, fastighetschef
lennart.edvardsson@lokabrunn.se
070-336 78 15

Barbro Lundh, husfru
barbro.lundh@lokabrunn.se
070-677 37 73